องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th
 
 
 


โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อตำบลหนองหงส์


เมื่อวันที่  17  สิงหาคม  2561 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ ได้จัดทำโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อตำบลหนองหงส์ ณ วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง โดยมีนายหัตถชัย  เมืองจีน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ เป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว  โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 100 คน