องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th
 
 
 


โครงการฝึกอบรมการเลี้ยงไก่ (การเลี้ยงไก่พื้นเมือง)


เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมการเลี้ยงไก่ (การเลี้ยงไก้พื้นเมือง) โดยมีนายหัตถชัย  เมืองจีน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ เป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 46 คน