องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th

 
 
 


โครงการฝึกอบรมการเลี้ยงไก่ (การเลี้ยงไก่พื้นเมือง)


เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมการเลี้ยงไก่ (การเลี้ยงไก้พื้นเมือง) โดยมีนายหัตถชัย  เมืองจีน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ เป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 46 คน

2024-01-17
2023-12-06
2023-11-27
2023-10-23
2023-09-04
2023-08-14
2023-07-17
2023-06-26
2023-06-22
2023-06-21