องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th

 
 
 


โครงการฝึกอบรมอาชีพทางการเกษตรและพัฒนาฝีมือ(การเลี้ยงผึ้งและเพาะเห็ดโคน)


เมื่อวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2561 อบต.หนองหงส์ ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมอาชีพทางการเกษตรและพัฒนาฝีมือ(การเลี้ยงผึ้งและเพาะเห็ดโคน)  โดยมีนายหัตถชัย  เมืองจีนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ เป็นประธานเปิดโครงการ มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 40 คน 

2024-01-17
2023-12-06
2023-11-27
2023-10-23
2023-09-04
2023-08-14
2023-07-17
2023-06-26
2023-06-22
2023-06-21