องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th

 
 
 


โครงการงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2558


เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ ได้จัดทำโครงการงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2558 โดยได้รับเกียรติจาก สส.ประกอบ รัตนพันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งมีประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งมีกิจกรรม การแสดงของนักเรียน การประกวดกระทง แต่ละประเภท การประกวดนางนพมาศ เป็นต้น
2023-07-17
2023-06-26
2023-06-22
2023-06-21
2023-03-27
2023-03-20
2023-02-20
2023-02-03
2023-01-16
2023-01-11