องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th
 
 
 


โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนอำเภอทุ่งสง "ทุ่งสงเกมส์ ครั้งที่ ๑๑ "ประจำปี ๒๕๕๕


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ ส่งกรีฑาจำนวน ๑๒๗ คน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนอำเภอทุ่งสง"ทุ่งสงเกมส์ ครั้งที่ ๑๑ " ประจำปี ๒๕๕๕ ระหว่างวันที่ ๒๕- ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๕๕ ณ สนามกีฬาโรงเรียนทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช