องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th
 
 


ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านเหนือ -ถนนทุ่งสงนาบอน หมู่ที่ 6 ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านเหนือ -ถนนทุ่งสงนาบอน หมู่ที่ 6 ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
    วันที่ลงข่าว
: 12 ต.ค. 2563