องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th
 
 


คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ เรื่อง การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในกองคลัง

    รายละเอียดข่าว

คำสั่ง องคืการบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ ที่ 145/2562 เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองคลัง    เอกสารประกอบ คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ เรื่อง การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในกองคลัง
 
    วันที่ลงข่าว
: 26 ก.พ. 2562