องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th
 
 


ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน

    รายละเอียดข่าว

ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน    เอกสารประกอบ ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 เม.ย. 2562