องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th
 
 
รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ข้อมูลทั้งหมด 3 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]12
2 รายงานผลมาตรการซักซ้อมความเข้าใจในการทำงานและชี้แจงการตอบแบบสอบถามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในด้านการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 8 พ.ค. 2563 ]33
3 รายงานผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 9 ต.ค. 2562 ]34