องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาสามปี(2560-2563) [ 5 ธ.ค. 2559 ]307
2 แผนพัฒนาการศึกษา 3 ปี [ 7 มิ.ย. 2559 ]340
3 แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2559 – 2561) [ 1 ม.ค. 2559 ]331
4 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) [ 5 ธ.ค. 2556 ]304
5 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556-2558) [ 3 ธ.ค. 2555 ]309
6 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555-2557) [ 16 ก.ค. 2554 ]314
7 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554-2556)รายละเอียดโครงการ [ 16 ก.ค. 2554 ]348
8 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2553-2555) [ 12 ก.ค. 2554 ]292
9 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2553-2555)รายละเอียดโครงการพัฒนา [ 12 ก.ค. 2553 ]318
10 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2553-2555)บัญชีสรุปโครงการพัฒนา [ 12 ก.ค. 2552 ]308
11 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2552-2554)รายละเอียดโครงการพัฒนา [ 12 ก.ค. 2552 ]308
12 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2552-2554)บัญชีสรุปโครงการ [ 12 ก.ค. 2552 ]297
13 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2552-2554) [ 12 ก.ค. 2552 ]296
14 แผนพัฒนาสามปี [ 23 พ.ค. 2552 ]304
15 รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2551 ถึง 2553) [ 23 พ.ค. 2552 ]305