องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th
 
 
รายงานผลตาม พรบ.อำนวยความสะดวก
ข้อมูลทั้งหมด 30 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินการเดือนพฤศจิกายน 2563 [ 13 พ.ย. 2563 ]20
2 รายงานผลการดำเนินการเดือนตุลาคม 2563 [ 12 ต.ค. 2563 ]20
3 รายงานผลการดำเนินการเดือนกันยายน 2563 [ 14 ก.ย. 2563 ]19
4 รายงานผลการดำเนินการเดือนสิงหาคม 2563 [ 10 ส.ค. 2563 ]18
5 รายงานผลการดำเนินการเดือนกรกฎาคม 2563 [ 13 ก.ค. 2563 ]18
6 รายงานผลการดำเนินการเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2563 [ 12 มิ.ย. 2563 ]45
7 รายงานผลการดำเนินการเดือนมิถุนายน 2563 [ 12 มิ.ย. 2563 ]18
8 รายงานผลการดำเนินการเดือนพฤษภาคม 2563 [ 11 พ.ค. 2563 ]18
9 รายงานผลการดำเนินการเดือนเมษายน 2563 [ 13 เม.ย. 2563 ]19
10 รายงานข้อมูลการให้บริการตามอำนาจหน้าที่ ประจำปี 2563 (รอบ 6 เดือน) [ 2 เม.ย. 2563 ]61
11 รายงานผลเดือนมกราคม - มีนาคม 2563 [ 1 เม.ย. 2563 ]48
12 รายงานผลเดือนธันวาคม 2562 [ 8 ม.ค. 2563 ]55
13 รายงานผลเดือนตุลาคม- พฤศจิกายน 2562 [ 25 ธ.ค. 2562 ]49
14 รายงานการให้บริการตามภารกิจ ปี 2562 [ 8 ต.ค. 2562 ]49
15 รายงานผลการดำเนินงานเดือนกันยายน 2562 [ 2 ต.ค. 2562 ]48
16 รายงานผลการดำเนินงานเดือนสิงหาคม 2562 [ 5 ก.ย. 2562 ]49
17 รายงานผลการดำเนินงานเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2562 [ 6 ส.ค. 2562 ]50
18 รายงานผลการดำเนินงานเดือนพฤษภาคม 2562 [ 21 มิ.ย. 2562 ]54
19 รายงานผลเดือนเมษายน 2562 [ 7 พ.ค. 2562 ]187
20 รายงานผลเดือนมีนาคม 2562 [ 4 เม.ย. 2562 ]173
21 รายงานผลมกราคม-กุมภาพันธ์ 2562 [ 6 มี.ค. 2562 ]206
22 รายงานผลเดือนธันวาคม 2561 [ 11 ม.ค. 2562 ]228
23 รายงานผลเดือนพฤศจิกายน 2561 [ 6 ธ.ค. 2561 ]227
24 รายงานเดือนตุลาคม 2561 [ 4 ต.ค. 2561 ]227
25 รายงานเดือนกันยายน 2561 [ 13 ก.ย. 2561 ]218
26 รายงานเดือนสิงหาคม 2561 [ 10 ส.ค. 2561 ]252
27 รายงานเดือนกรกฏาคม 2561 [ 19 ก.ค. 2561 ]230
28 รายงานเดือนมิถุนายน 2561 [ 5 มิ.ย. 2561 ]243
29 รายงานเดือนเมษายน 2561 [ 11 เม.ย. 2561 ]246
30 รายงานเดือนมกราคม 2561 [ 12 ม.ค. 2561 ]244