องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th
 
 
รายงานผลตาม พรบ.อำนวยความสะดวก
ข้อมูลทั้งหมด 22 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินการเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2563 [ 12 มิ.ย. 2563 ]26
2 รายงานข้อมูลการให้บริการตามอำนาจหน้าที่ ประจำปี 2563 (รอบ 6 เดือน) [ 2 เม.ย. 2563 ]36
3 รายงานผลเดือนมกราคม - มีนาคม 2563 [ 1 เม.ย. 2563 ]24
4 รายงานผลเดือนธันวาคม 2562 [ 8 ม.ค. 2563 ]28
5 รายงานผลเดือนตุลาคม- พฤศจิกายน 2562 [ 25 ธ.ค. 2562 ]28
6 รายงานการให้บริการตามภารกิจ ปี 2562 [ 8 ต.ค. 2562 ]26
7 รายงานผลการดำเนินงานเดือนกันยายน 2562 [ 2 ต.ค. 2562 ]27
8 รายงานผลการดำเนินงานเดือนสิงหาคม 2562 [ 5 ก.ย. 2562 ]26
9 รายงานผลการดำเนินงานเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2562 [ 6 ส.ค. 2562 ]27
10 รายงานผลการดำเนินงานเดือนพฤษภาคม 2562 [ 21 มิ.ย. 2562 ]29
11 รายงานผลเดือนเมษายน 2562 [ 7 พ.ค. 2562 ]160
12 รายงานผลเดือนมีนาคม 2562 [ 4 เม.ย. 2562 ]149
13 รายงานผลมกราคม-กุมภาพันธ์ 2562 [ 6 มี.ค. 2562 ]183
14 รายงานผลเดือนธันวาคม 2561 [ 11 ม.ค. 2562 ]198
15 รายงานผลเดือนพฤศจิกายน 2561 [ 6 ธ.ค. 2561 ]202
16 รายงานเดือนตุลาคม 2561 [ 4 ต.ค. 2561 ]202
17 รายงานเดือนกันยายน 2561 [ 13 ก.ย. 2561 ]194
18 รายงานเดือนสิงหาคม 2561 [ 10 ส.ค. 2561 ]226
19 รายงานเดือนกรกฏาคม 2561 [ 19 ก.ค. 2561 ]205
20 รายงานเดือนมิถุนายน 2561 [ 5 มิ.ย. 2561 ]221
21 รายงานเดือนเมษายน 2561 [ 11 เม.ย. 2561 ]221
22 รายงานเดือนมกราคม 2561 [ 12 ม.ค. 2561 ]217