องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
แผนพัฒนา 4 ปี
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564)เปลี่ยนแปลงเเละเพิ่มเติม(ฉบับที่5) [ 1 มี.ค. 2562 ]72
2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนจัดทำแผนพัฒนา [ 5 พ.ย. 2561 ]179
3 ภาพการจัดประชุมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2564 [ 5 พ.ย. 2561 ]166
4 รายงานการประชุม [ 5 พ.ย. 2561 ]184
5 แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาป่า [ 20 ก.ค. 2561 ]84
6 แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเกิดผล [ 20 ก.ค. 2561 ]97
7 แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนไม้แดง [ 20 ก.ค. 2561 ]91
8 แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 [ 6 ธ.ค. 2559 ]327
9 แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเกิดผล [ 30 พ.ย. 2559 ]102
10 แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนไม้แดง [ 30 พ.ย. 2559 ]99
11 แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาป่า [ 30 พ.ย. 2559 ]87