องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2553
UPDATE 10-07-2560

กองช่าง


นายสำราญ จันหุณี
ผู้อำนวยการกองช่าง


นายวิโรจน์ อินทร์สุวรรณ
นายสายัณห์  เอกสาร 
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายช่างโยธาอาวุโส

 

นายเฉลิมชัย  รักษ์จำรูญ
 นายสิทธิโชค  ชุมเปีย
นายอดิศักดิ์  รัตนพันธุ์
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
นายช่างโยธาชำนานงานนายอนุรักษ์ แก้วสนั่น
 
 นายอดิศักดิ์   รัตนบุรี
นางสาวฐาณมาศ จันทร์เพชร์
ผู้ช่วยช่างโยธา
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ


 นายพรสวรรค์ เพ็ชรศรีทอง
 นายสมศักดิ์  กลิ่นดี
 นางสาวนงค์ลักษณ์  แป้นสุข   
คนงานทั้วไป
 คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป
 นายโชติวัฒน์  แก้วประสิทธิ์     นายสำราญ  สุวรรณน้อย     นายเสกพิสิฐ  คำแหง   
คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป