องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2553
UPDATE 10-07-2560

กองช่าง


นายสำราญ จันหุณี
ผู้อำนวยการกองช่าง



นางกรภัทร์  สิทธี
นายวิโรจน์ อินทร์สุวรรณ
นายสายัณห์  เอกสาร 
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายช่างโยธาอาวุโส

 

นายเฉลิมชัย  รักษ์จำรูญ
 
นายบุญลือ  รัตนภรณ์
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
 
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน



นายอนุรักษ์ แก้วสนั่น
 
นายอดิศักดิ์ รัตนบุรี
นางสาวฐาณมาศ จันทร์เพชร์
ผู้ช่วยช่างโยธา
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
 

 นายพรสวรรค์ เพ็ชรศรีทอง
 
นายสมศักดิ์  กลิ่นดี
คนงานทั้วไป
 
คนงานทั่วไป