องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2553
UPDATE 10-07-2560

หัวหน้าส่วนราชการ


นายเชี่ยว คำแหง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายทวีศักดิ์ แร่ทอง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนายุสทธิ  สุทธิพูน นางมณีรัตน์ อินหนู นายสำราญ จันหุณี
หัวหน้าสำนักงานปลัด ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง