องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2553
UPDATE 10-07-2560

คณะผู้บริหาร


นายหัตถชัย  เมืองจีน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล


นายปรีชา ทรงทอง  

นายคนึง รัตนมณี

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล


นายรังสรรค์  รัตนพันธุ์

นายชลิน รัตนคม

ที่ปรึกษานายกอบต.หนองหงส์
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล