องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th
 
 
 


งานมหกรรม รวมพล คนรักษ์พลังงาน โครงการถ่ายทอด เผยแพร่ สาธิต และจัดแสดงนิทรรศการองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี ๒๕๕๘


เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นายหัตถชัย เมืองจีน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ ได้รับเกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรม รวมพล คนรักษ์พลังาน ภายใต้โครงการถ่ายทอด เผยแพร่ สาธิต และจัดแสดงนิทรรศการองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนัรักษ์พลังงาน ประจำปี ๒๕๕๘ ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ ๙ ตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช