องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th
 
 
 


โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการทิ้งขยะมูลฝอย ประจำปี ๒๕๕๘


เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ ได้ออกรณรงค์โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการทิ้งขยะมูลฝอย ประจำปี ๒๕๕๘ ณ วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง ซึ่งทางอบต.หนองหงส์ ต้องขอขอบพระคุณ ท่านผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง ที่ให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าว