องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th
 
 
 


โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการทิ้งขยะมูลฝอย ประจำปี 2558


เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ ได้ออกรณรงค์โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการทิ้งขยะมูลฝอย ประจำปี 2558  ณ โรงเรียนวัดคงคาเจริญ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกในการทิ้งขยะมูลฝอย เพื่อรักษาความสะอาด