องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th
 
 
 


โครงการวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2558


เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ ร่วมกับ สถานีกาชาดสิรินธร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านหนองหงส์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านทางข้าม และหน่วยงานราชการ ในพื้นที่ตำบลหนองหงส์ เข้าร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ณ สถานีกาชาดสิรินธร ที่ ๑๒