องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th
 
 
 


โครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในวโรกาศฉลองพระชนมายุ ๕รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๗


เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ ร่วมกับ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช ได้จัดทำ โครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในวโรกาศฉลองพระชนมายุ ๕รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๗ ณ อ่างเก็บน้ำ หนองช้างตาย หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองหงส์ และ อ่างเก็บน้ำหนองสระ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหนองหงส์ โดยมีการปล่อยปลาลงในอ่างเก็บน้ำ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในวโรกาศฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๗