องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th
 
 
 


โครงการวันฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหาคม มหาราชินี


เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ ร่วมกับ สถานีกาชาดสิรินธรที่ ๑๒ ได้จัดทำโครงการวันฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหาคม มหาราชินี  เพื่อเทิดพระเกียรติสมด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ซึ่ง นายหัตถชัย เมืองจีน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ เป็นประธานในพิธี และมีพนักงานส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ ผู้นำชุมชน ในตำบลหนองหงส์ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว กันอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ สถานีกาชาดสิรินธรที่ ๑๒ ตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช