องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th
 
 
 


โครงการวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๕


โครงการวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๕โดยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ได้เล็งเห็นความสำคัญของผู้สูงอายุ และเพื่อเป็นการสร้างความตระหนักในคุณค่าของผู้สูงอายุและประเพณีสงกรานต์ ให้เกิดขึ้นกับประชาชนในเขตตำบลหนองหงส์ ณ หอประชุมหมุ่บ้านหมู่ที่ ๑๒ ,สถานีกาชาดสิรินธร และ วัดควนไม้แดง ซึ่งมีนายหัตถชัย เมืองจีน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์เข้าร่วมเป็นประธานในพิธี