องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th
 
 
 


โครงการการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนอำเภอทุ่งสง ทุ่งสงเกมส์ ครั้งที่ ๑๓


เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฏาคม ๒๕๕๗ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ร่วมกับอำเภอทุ่งสง ได้จัดโครงการการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนอำเภอทุ่งสง ทุ่งสงเกมส์ ครั้งที่ ๑๓ โดยมีการแข่งขันกีฬาระหว่างวันที่ ๑๐ -๑๒ กรกฏาคม ๒๕๕๗ และแข่งกรีฑา ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๕ กรกฏาคม ๒๕๕๗  ณ สนามกีฬาโรงเรียนทุ่งสง ซึ่งมีผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์   พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้