องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th
 
 
 


โครงการมหกรรมสร้างสุขภาพดี วิถีคนหนองหงส์


เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งสง ซึ่งได้จัดทำโครงการมหกรรมสร้างสุขภาพดี วิถีคนหนองหงส์  เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพของชาวตำบลหนองหงส์ ซึ่งมีนายถาวรวัฒน์  คงแก้ว นายอำเภอทุ่งสง เป้็นประธานในพิธีดังกล่าว โดยมีนายหัตถชัย เมืองจีน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ เป็นเจ้าภาพในการจัดโครงการดังกล่าว ได้มีกิจกรรม การออกร้านผักเพื่อสุขภาพ การแสดงของนักเรียน การมอบเกียรติบัตรผู้สูงอายุ เป็นต้น