องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th
 
 
 


การประชุมหารือการจัดกิจกรรมโครงการมหกรรมการสร้างสุขภาพดี ด้วยวิถีพอเพียง


เมื่อวันที่ ๙  มิถุนายน  ๒๕๕๗  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งสง ได้ร่วมกันการประชุมหารือการจัดกิจกรรมโครงการมหกรรมการสร้างสุขภาพดี ด้วยวิถีพอเพียง  ณ สถานีกาชาดสิรินธรที่ ๑๒  เพื่อวางแผนการจัดงานโครงการมหกรรมการสร้างสุขภาพดี ด้วยวิถีพอเพียง