องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th
 
 
 


โครงการ อบต.พบประชาชน ตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช


เมื่อวันที่ ๓ -๑๑ มีนาคม  ๒๕๕๗ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ นำโดย นายหัตถชัย เมืองจีน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์  พร้อมด้วย พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ได้ดำเนินโครงการอบต.พบประชาชน ตำบลหนองหงส์ โดยให้บริการรับฟังปัญหา ความต้องการของประชาชน เพื่อนำโครงการที่เสนอจากหมู่บ้านมาบรรจุในข้อบัญญัติและแผนพัฒนาตำบลหนองหงส์ ให้บริการแจกวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและคุมกำเนิด สุนัข,แมว รับสำรวจภาษีและชำระภาษีบำรุงท้องที่ เป็นต้น