องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th
 
 
 


กิจกรรมมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ชนะการประกวดโครงการครัวเรือนเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี ๒๕๕๖


กิจกรรมมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ชนะการประกวดโครงการครัวเรือนเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี ๒๕๕๖  เมื่อวันที่  ๒๗-๒๘  พฤศจิกายน ๒๕๕๖  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ นำโดย นายหัตถชัย  เมืองจีน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์  ได้ออกหมู่บ้านเพื่อมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ชนะเลิศการประกวดโครงการครัวเรือนเศรษฐกิจพอเพียง