องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th
 
 
 


โครงการประเพณีชักพระ ประจำปี 2556


เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2556 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ โดยนายหัตถชัย เมืองจีน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีชักพระ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยจะมีการแห่เรือพระ จากวัดควนไม้แดง และวัดคงคาเจริญ  ซึ่ง ตำบลหนองหงส์ ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดเรือพระประเภทความคิด ของวัดควนไม้แดง และ ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันรำวงเวียนครก ในงานดังกล่าวด้วย