องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th
 
 
 


โครงการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ เทิดไท้องค์ราชัน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์


เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๑  เดือนกันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๖ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ ได้จัดโครงการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ  เทิดไท้องค์ราชัน   องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ นาเกิดคัพ  ครั้งที่ ๓  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์   อำเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช   ณ ลานกีฬาต้านยาเสพติด  หมู่ที่ ๕  ตำบลหนองหงส์  อำเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช