องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th
 
 
 


โครงการออกกำลังกาย ฮูล่าฮูป เพื่อต้านโรค


เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2556 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ ร่วมกับ กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองหงส์ ได้จัดทำโครงการ ออกกำลังกาย ฮูล่าฮูป เพื่อต้านโรค โดยมีนายหัตถชัย เมืองจีน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ หมู่บ้านสหมิตรการ์เด้นโฮม หมูที่ 6 ตำบลหนองหงส์  อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช  ซึ่งมีประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการกันอย่างถ้วนหน้า