องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th
 
 
 


โครงการ ปล่อยปลา พันธุ์ปลา เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๑ พรรษา


เมื่อวันที่  ๙ สิงหาคม ๒๕๕๖  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ ได้เข้าร่วมโครงการ ปล่อยปลา พันธุ์ปลา เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๑ พรรษา   ณ แหล่งน้ำสาธารณะหนองสระ หมู่ที่ ๑๑ บ้านนาโต๊ะแถม  ซึ่งประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมโดยมีการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ และการปล่อยปลาลงในสระน้ำ เป็นต้น