องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th
 
 
 


โครงการวันแม่แห่งชาติ ณ สถานีกาชาดสิรินธร


เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2556 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ พร้อมด้วยผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง เข้าร่วมกิจกรรม วันแม่แห่งชาติ ณ สถานีกาชาดสิรินธร ที่ 12  ซึ่งนายหัตถชัย เมืองจีน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ เป็นประธานในพิธี  ซึ่งในพิธีดังกล่าวได้มีการวางพานพุ่ม และการแสดงของชมรมผู้สูงอายุ อสม. สถานีกาชาดสิรินธร