องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th
 
 
 


สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งสงตรวจประเมินกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองหงส์


เมื่อวันที่ 19 กรกฏาคม 2556 คุณชัยณรงค์ ทรงทอง รองผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอทุ่งสง พร้อมด้วยคณะทีมงานตรวจประเมิน ได้มาติดตามผลการดำเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองหงส์