องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th
 
 
 


กิจกรรมหน่วยบริการตรวจสุขภาพสายตาเคลื่อนที่ ณ สถานีกาชาดสิรนธร


เมื่อวันที่ 17 กรกฏาคม 2556 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ ได้รับเกียรติจาก ว่าที่ ร.ต.ฐิตวัฒน์ เชาวลิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราข ได้ออกหน่วยเคลื่อนที่บริการตรวจสุขภาพสายตาเคลื่อนที่ ณ สถานีกาชาดสิรนธร ด้วยตรวจสุขภาพสายตาเด็ก ตั้งแต่อายุ 9 - 18 ปี ซึ่งภายในงานมีผู้เข้ารับบริการอย่างหนาแน่น