องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th
 
 
 


โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ๗ คน ต้านยาเสพติด อบต.หนองหงส์ บ้านทางข้าม คัพ ครั้งที่ ๑


โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ๗ คน ต้านยาเสพติด อบต.หนองหงส์ บ้านทางข้าม คัพ ครั้งที่ ๑>องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ได้จัดโครงการนี้ขึ้น เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน - วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ สนามกีฬาฟุตบอลโรงเรียนบ้านทางข้าม ต.หนองหงส์ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช วัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กเยาวชน ประชาชนในตำบลหนองหงส์และพื้นที่ใกล้เคียงได้มีความรักความสามัคคีกันมากขึ้น มีสุขภาพดีขึ้นไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาสังคมที่ยั่งยืนต่อไป