องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th
 
 
 


โครงการฝึกอบรมการกรีดยางพารา ประจำปี ๒๕๕๖


เมื่อวันที่ ๑๓  - ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ ร่วมกับ ศบกต.หนองหงส์ และ สกย.นครศรีธรรมราช ได้จัดกิจกรรมการฝึกอบรมการกรีดยางพารา ประจำปี ๒๕๕๖  ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน  โดยมีนายเชี่ยว คำแหง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และ นายหัตถชัย  เมืองจีน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ เป็นประธานในพิธีปิดโครงการนี้  ซึ่งโครงการฝึกอบรมกรีดยางพารา ประจำปี ๒๕๕๖ มีผู้เข้าร่วมโครงการ ๔๔ คน