องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th
 
 
 


กิจกรรมการรณรงค์สร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า


เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ ร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราช และสำนักงานปศุสัตว์เขต ๘ ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า เข้ารับบริการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฉีดยาคุมกำเนิด ผ่าตัดทำหมัน สุนัข-แมว ฟรี ซึ่งประชาชนในพื้นที่ นำสุนัข-แมวเข้ารับบริการตลอดทั้งวัน