องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th
 
 
 


โครงการป้องกันโรคระบาดสัตว์ ประจำปี ๒๕๕๖


เมื่อวันที่ ๒๐  พฤษภาคม ๒๕๕๖  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์  ร่วมกับ ศบกต. ได้จัดทำโครงการป้องกันโรคระบาดสัตว์ โดยมี นายหัตถชัย เมืองจีน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ เป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการป้องกันโรคระบาดสัตว์ ซึ่งมีประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม โดยได้รับความรู้จากวิทยากรเพื่อไปถ่ายทอดความรู้ในชุมชน และมียาถ่ายพยาธิสัตว์ และก้อนเกลือแร่  แจกฟรี เพื่อสามารถไปใช้ประโยชน์กับสัตว์ได้