องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th
 
 
 


กิจกรรมการแข่งขันกีฬาเซปัคตะกร้อทีมชาย "นาป่าคัพ ครั้งที่ ๑"


เมื่อวันที่  ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖  นายหัตถชัย  เมืองจีน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์  ได้เป็นประธานในกิจกรรม การแข่งขันกีฬาเซปัคตะกร้อทีมชาย "นาป่าคัพ ครั้งที่ ๑ " ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านนาป่าประชาสรรค์ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น.เป็นต้นไป  กิจกรรมในครั้งนี้มีทั้ง นักเรียน และเยาวชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรม กันอย่างพร้อมเพรียงกัน