องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th
 
 
 


สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 8 ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์


 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 8 ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ โดยมีนายหัตถชัย  เมืองจีน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ พร้อมบุคลากรสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8 ลงสำรวจพื้นที่ลำห้วยแห้ง  หมู่ที่ 4 ตำบลหนองหงส์  อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช  เพื่อขุดสระกักเก็บน้ำ ให้ประชาชนในพื้นที่อุปโภคน้ำ ในปีงบประมาณ 2556 นี้