องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th
 
 
 


โครงการการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดหนองหงส์เกมส์ ครั้งที่ ๗ ประจำปี ๒๕๕๖


เมื่อวันที่ ๔-๕ เมษายน ๒๕๕๖  นายหัตถชัย เมืองจีน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์  พร้อมด้วย พนักงานลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดหนองหงส์เกมส์ ครั้งที่ ๗ ประจำปี ๒๕๕๖ ณ สนามกีฬาวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง  โดยได้รับเกียรติจาก  สจ.มนตรี  รักษ์ศรีทอง เป็นประธานกล่าวเปิดงาน หนองหงส์เกมส์ ครั้งที่ ๗  มีกิจกรรม การแข่งขันฟุตบอล การแข่งขันชักเย่อ การแข่งขันวิ่งกระสอบ การแข่งขันวิ่งเปี้ยว เป็นต้น  สำหรับวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๕  เวลา ๑๘.๑๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ได้รับเกียรติจาก  สส.ประกอบ รัตนพันธ์ กล่าวปิดงาน การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด หนองหงส์เกมส์ ครั้งที่ ๗  ซึ่งการดำเนินโครงการในครั้งนี้มีประชาชนในตำบลหนองหงส์  เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพรียงกัน