องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th
 
 
 


พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ ประจำปี ๒๕๕๕


เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๖  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ มอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ ประจำปี ๒๕๕๕  ณ หอประชุมศูนย์ศึกษาทางวิชาการและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช  โดย นายหัตถชัย เมืองจีน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ ป็นผู้มอบวุฒิบัตรแก่บัณฑิตน้อย ทั้ง ๓ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก