องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th
 
 
 


กิจกรรม โครงการอบต.พบประชาชน ประจำปี ๒๕๕๖ (หมู่ที่ ๖ -๑๐)


เมื่อวันที่ ๑๑ -๑๕  มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ นำโดย นายหัตถชัย เมืองจีน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และ พนักงาน ลูกจ้าง  เข้าร่วมกิจกรรม อบต.พบ ประชาชน  ตามแผนการดำเนินงาน ตั้งแต่ วันที่ ๔  - ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๖  โดยโครงการนี้เริ่มตั้งแต่ หมู่ที่ ๑,๒,๓ ตามลำดับ จนครบ ๑๔ หมู่บ้าน ซึ่งมีการ รับฟังปัญหาร้องทุกข์ของประชาชน ,รับขึ้นทะเบียนเกษตรกร ,รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า,รับชำระภาษี เป็นต้น