องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th
 
 
 


กิจกรรมนำเสนอผลการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร ประจำปี ๒๕๕๕


เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๗.๐๐ น. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ ได้ร่วมไปเป็นเกียรติงานเลี้ยงสวัสดีปีใหม่  ๒๕๕๖ ของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช  เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร ประจำปี ๒๕๕๕  โดย นายหัตถชัย เมืองจีน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ ได้รับการคัดเลือกนำเสนอผลดำเนินงานการเกษตร เกี่ยวกับโครงการด้านการเกษตรที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ ได้ดำเนินการ ประจำปี ๒๕๕๕