องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th
 
 
 


การแข่งขันกีฬานักเรียน ประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2550 อำเภอทุ่งสง ได้ร่วมกับเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอทุ่งสง จัดการแข่งขันกีฬานักเรียน ประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของอำเภอทุ่งสง ครั้งที่ 3 ณ สนามมหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ใสใหญ่) ซึ่งในส่วนของอบต.หนองหงส์ ได้จัดส่งนักเรียน ประชาชน และนักกีฬาของอบต.ในประเภทต่างๆ เข้าร่วมการแข่งขันด้วย ซึ่งในภาพนายกอบต.หนองหงส์ นายปรีชา สามารถ ขึ้นรับเหรียญทองชนะเลิศ จากการแข่งขันกรีฑา ประเภท 60 เมตร (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ) ท่านสามารถชมภาพกิจกรรมวันเปิดกีฬาทุ่งสงทั้งหมด ได้ที่เว็บไซต์