องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th
 
 
 


กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ


เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2550 เวลา 18.00 น. อำเภอทุ่งสง ได้ร่วมกับเทศบาลเมืองทุ่งสง จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอทุ่งสง โดยมีหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมเดินเทิดพระเกียรติฯ เป็นจำนวนมาก
อบต.หนองหงส์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว มีการถวายพานพุ่มแสดงความจงรักภักดี โดยมีนายปรีชา สามารถ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล นางสาวทิพย์วรรณ พันทอง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เป็นตัวแทนถวายพานพุ่ม 
ดูภาพรายละเอียดและสามารถดาว์นโหลดภาพกิจกรรมและภาพการถวายพานพุ่มของทุกหน่วยงานทั้งหมด ได้ที่เว็บไซต์ ณัฐธิดา ดอมคอม 
http://www.nuttida.com/12