องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th
 
 
 


โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น


เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 13.30 น นายหัตถชัย เมืองจีน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ ได้นำคณะผู้ช่วยผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และพนักงาน เจ้าหน้าที่ ไปร่วมเข้ารับการอบรมตามโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น ณ โรงแรมซากุระ แกรนด์วิว อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมี ร.ต.ฐิตวัฒน เชาวลิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ 

การฝึกอบรมครั้งนี้ จัดขึ้นโดยอำเภอทุ่งสง และอำเภอจุฬาภรณ์ โดยสำนักงานปกครองท้องถิ่นอำเภอทุ่งสง สำนักงานปกครองท้องถิ่น จุฬาภรณ์ ร่วมกับชมรมนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอำเภอทุ่งสง โดยมีองค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง เป็นเจ้าภาพในการเบิกจ่ายงบประมาณการจัดฝึกอบรม 

โครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความรู้ ความเข้าใจ บทบาทหน้าที่ของตน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการประชุมสภา กล้าแสดงความคิดเห็นในสภา และให้ผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น ได้พบปะเพื่อนสมาชิกต่างสภา ตลอดจนเป็นการเสริมสร้าง ความรัก ความสามัคคี ในหมู่คณะของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด้วยกัน 
อำเภอทุ่งสง ได้จัดฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น ครั้งนี้ นับเป็นครั้งที่ 3 (ซึ่งกำหนดจัดเป็นเวลา 3 วัน ระหว่างวันที่ 25-27 กุมภาพันธ์ 2552 ) ที่จัด โดยครั้งแรก จัดที่อำเภอขนอม ณ โรงแรมขนอม โกลเด้นท์ บีช เมื่อปี 2543 ครั้งที่ 2 จัดที่จังหวัดสงขลา ณ โรงแรมหาดทรายแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ซึ่งจัดโดยชมรมพนักงานส่วนตำบลอำเภอทุ่งสง และครั้งนี้ เป็นครั้งแรก ที่จัดโดยชมรมนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอำเภอทุ่งสง