องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th
 
 
 


โครงการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณประโยชน์ที่มีการบุกรุก


เมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ศ.2553 เวลา 13.30 น. อำเภอทุ่งสงร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ได้จัดประชุมโครงการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณประโยชน์ที่มีการบุกรุกเพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท ที่สาธารณประโยชน์แปลง "ทุ่งสงวนเลี้ยงสัตว์ทุ่งขึงหนัง" ตำบลหนองหงส์ ขึ้น ณ ศาลาวัดควนไม้แดง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองหงส์ เพื่อจัดสรรให้ประชาชนตำบลหนองหงส์ได้มีที่ทำกิน