องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th
 
 
 


ประเพณีลากพระ


เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2553 อบต.หนองหงส์ได้ร่วมประเพณีชักพระหรือลากพระอำเภอทุ่งสง ซึ่งเป็นประเพณีประจำปีที่จัดขึ้นทุกปีในวันแรม 1 ค่ำเดือน 11 ณ ที่ว่าการอำเภอทุ่งสง