องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th
 
 
 


ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2553


เมื่อวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2553 อบต.หนองหงส์และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลหนองหงส์ ขอเชิญเที่ยงงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2553 ณ บริเวณหน้าวัดคงคาเจริญ(วัดจอด) ชม การแสดงต่าง ๆ รำวงเวียนครก การประกวดกระทง การประกวดหนูน้อยนพมาศ